Friday, July 22, 2016

泡菜。炒饭
(一人份)
泡菜
切丝。

培根                2片
洋葱                1/4粒
切丁。

白米饭
泡菜汁 
炒锅放少许油加热,培根煎香。
放入洋葱,炒出香味。
放入泡菜,翻炒均匀。
放入白米饭,边炒边分次加入泡菜汁 (等米饭吸收泡菜汁再加入)。
糖/盐/胡椒粉 调味。
最后,撒上海苔/葱花/芝士

No comments:

Post a Comment